Category Archives: Thuốc yếu sinh lý

Thuốc chữa yếu sinh lý

THẬP TOÀN ĐẠI BỔ TÁC ĐỘNG LÊN CƠ THỂ NHƯ THẾ NÀO ? Theo y học cổ truyền, Thận là một trong những tạng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trạng thái con người như thế nào phần lớn đều do thận quyết định. Thận có ý nghĩa nhiều về sự phát dục, trưởng […]